[Vòng 6] Trực tiếp ngoại hạng phủi HPL S4

Trực tiếp Ngoại hạng phủi Hà Nội - Saigon Special Premier League (HPLS 4)

Các trận đấu :

Lượt 1: 14h30

- Sân 1: Văn Minh - Triều Khúc

- Sân 2: Cường Quốc - Dương Nội

Lượt 2: 16h00

- Sân 1: EOC - Thành Đồng

- Sân 2: Top Group - Hanel Ocean

Lượt 3: 17h30

- Sân 1: Moon - MV Corp

- Sân 2: Tin lớn & Anh em - Tô Ký

Loading...