Chuyển nhượng 20/1: Chủ tịch chốt tương lai Griezmann, Sanchez đăng ảnh chia tay Arsenal?

Chuyển nhượng 20/1: Chủ tịch chốt tương lai Griezmann, Sanchez...

Thể Thao 247 - Chủ tịch chốt tương lai Griezmann, Barca chi khủng mua Coutinho, Sanchez đăng ảnh chia...
Loading...