Jermain Defoe và câu chuyện hơn 1.200 ngày nỗ lực

Jermain Defoe và câu chuyện hơn 1.200 ngày nỗ lực

Hơn 1.200 ngày, người cận vệ già 34 tuổi mới có cơ hội trở lại với “Tam sư”. Câu chuyện...
Loading...