Hi hữu: Thầy của Ánh Viên tay không bắt cướp ở SEA Games

Hi hữu: Thầy của Ánh Viên tay không bắt cướp ở SEA Games

Trong chớp mắt, HLV Đặng Anh Tuấn - thầy của Ánh Viên đã dễ dàng khống chế tên cướp...