Đoàn Việt Nam nhảy vọt trên bảng tổng sắp Paralympic 2016

Đoàn Việt Nam nhảy vọt trên bảng tổng sắp Paralympic 2016

Với việc giành thêm 1 tấm HCB và 1 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã cải thiện đáng kể vị trí...