U20 Việt Nam, không nhất thiết phải “đá đẹp”

U20 Việt Nam, không nhất thiết phải “đá đẹp”

Khi U20 Việt Nam được đi đá World Cup, nhiều người đã hy vọng rằng chúng ta sẽ tạo “địa...
Loading...