Văn Toàn được thưởng 50 triệu và lại cho Thùy Trang toàn bộ số tiền

Văn Toàn được thưởng 50 triệu và lại cho Thùy Trang toàn bộ số...

Với việc nhường lại giải thưởng để ủng hộ gia đình nữ cầu thủ Thùy Trang, tiền đạo...