ĐT Việt Nam 'góp mặt' trong top 10 siêu phẩm phối hợp đẹp nhất 2016

Thể Thao 247 - Tuy nhiên, ĐTVN chỉ là kẻ 'làm nền' trong pha ghi bàn ấn tượng của ĐT Thái Lan

ĐT Việt Nam 'góp mặt' trong top 10 siêu phẩm phối hợp đẹp nhất 2016

Loading...