'Thần đồng' SLNA của BĐVN: 'Tui giờ là công nhân và đi đá phủi'

"Thần đồng" SLNA của BĐVN: "Tui giờ là công nhân và đi đá phủi"

"Đừng nói chuyện cũ nữa, tôi chôn sâu Đậu Sỹ Điệp của ngày xưa rồi. Giờ tôi đã có gia...