HLV HAGL: 'Tôi không thể hiểu được Công Phượng'

HLV HAGL: 'Tôi không thể hiểu được Công Phượng'

HLV HAGL: 'Tôi không thể hiểu được Công Phượng'; HLV Thụy Điển tuyên bố Ibra không có cửa...