Ban trọng tài VFF mất độc quyền phân công trọng tài V-League

Ban trọng tài VFF mất độc quyền phân công trọng tài V-League

Theo quyết định đã được VFF tán đồng, ban tổ chức V-League sẽ có một ban riêng, tham gia sắp...
Loading...