Sài Gòn FC đau đầu tìm chủ tịch

Sài Gòn FC đau đầu tìm chủ tịch

Kết thúc mùa giải 2017, ông Nguyễn Giang Đông, Chủ tịch Sài Gòn FC đã đề đạt nguyện vọng...