Không phải Miura, chẳng phải Calisto, Hữu Thắng mới là lái trưởng cho Công Vinh

Không phải Miura, chẳng phải Calisto, Hữu Thắng mới là lái...

Có nhiều lý do khiến Công Vinh nên mời HLV Hữu Thắng chứ không phải là HLV Miura hay ông Calisto.