HLV Graechen bỏ qua Công Phượng, nói về Xuân Trường

HLV Graechen bỏ qua Công Phượng, nói về Xuân Trường

HLV Graechen, người từng dẫn dắt Công Phượng và Xuân Trường trong nhiều năm mới đây chia...
Loading...