HLV Hoàng Anh Tuấn bị trao nhầm giải thưởng Fair-play 2016

HLV Hoàng Anh Tuấn bị trao nhầm giải thưởng Fair-play 2016

HLV Hoàng Anh Tuấn bị trao nhầm giải thưởng Fair-play 2016 trong lễ vinh danh tối qua.
Loading...