Nếu rước Hữu Thắng, bầu Đức có bạc bẽo với 'quý nhân' của HAGL?

Nếu rước Hữu Thắng, bầu Đức có bạc bẽo với "quý nhân" của...

Có thông tin Hữu Thắng sẽ về làm HLV trưởng HAGL. Nếu đó là sự thật thì quả là sự bạc...