HLV Lê Thụy Hải: Nếu Công Phượng không phải trụ cột ĐTQG trong tương lai thì là ai?

HLV Lê Thụy Hải: Nếu Công Phượng không phải trụ cột ĐTQG trong...

Chuyên gia Lê Thụy Hải cho rằng tiền đạo Công Phượng hội tụ đầy đủ những yếu tố để...