HLV Afghanistan có kế sách hạn chế sức mạnh của Xuân Trường

HLV Afghanistan có kế sách hạn chế sức mạnh của Xuân Trường

HLV Otto Pfister đánh giá cao tài năng của Lương Xuân Trường và đang có những kế sách sử dụng...
Loading...