Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: 'Không nên nhận thẻ phạt không đáng có'

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng: 'Không nên nhận thẻ phạt không...

Không bàn đến hành động “tẩy thẻ” của Xuân Trường và Văn Hậu nhưng theo quan điểm...