Đối thủ lớn nhất của Việt Nam trên đất Hàn Quốc đáng sợ cỡ nào?

Đối thủ lớn nhất của Việt Nam trên đất Hàn Quốc đáng sợ...

Chắc chắn việc đối đầu U19 Mexico sẽ là một thử thách cực kỳ khó khăn với U19 Việt Nam.