Aung Thu: 'Sát thủ Myanmar' khiến Tuấn Anh 'nổi giận'

Aung Thu: 'Sát thủ Myanmar' khiến Tuấn Anh 'nổi giận'

“Niềm hy vọng của quốc gia chủ yếu dựa vào tài năng phi thường của Aung Thu. Mọi động tác...