VIDEO: Huyền thoại Falcao bị nghệ sĩ Freestyle Sean Gannier xỏ háng bằng skill 'đỉnh'

VIDEO: Huyền thoại Falcao bị nghệ sĩ Freestyle Sean Gannier xỏ háng...

Thể Thao 247 - Nổi tiếng với kỹ thuật thượng thừa nhưng Falcao cũng bất lực khi phải đối...
Loading...