Vĩ đại là thế nhưng Ronaldo lại là cái gai khó ưa trong mắt 8 nhân vật này

Vĩ đại là thế nhưng Ronaldo lại là cái gai khó ưa trong mắt 8 nhân...

Là một siêu sao với cá tính mạnh mẽ, Cristiano Ronaldo sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn...