Thế hệ 1990 lò La Masia giờ đang ở đâu?

Thế hệ 1990 lò La Masia giờ đang ở đâu?

La Masia là lò đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng của Barcelona. Rất nhiều ngôi sao đã thành danh...
Loading...