AS Monaco: Đã tới ngày hái quả

AS Monaco: Đã tới ngày hái quả

Hai mùa gần nhất, Monaco “xuất siêu” cầu thủ ra cả châu Âu như một cách để bù lại...
1