5 ứng viên có thể thay thế Dembele: Vòng tuần hoàn PSG-Barca-Dortmund?

5 ứng viên có thể thay thế Dembele: Vòng tuần hoàn...

Sau tất cả, Dembele đã chính thức chia tay Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr sẽ mua người để trám...